ספרי חיים (ביוגרפיות)

לכל אדם יש סיפור חיים מעניין. חוויות החיים שלנו והאירועים אותם עברנו יוצרים סיפור ייחודי, חד פעמי שטביעת האצבע שלנו ניכרת בכל פרט ופרט בו. זוהי הביוגרפיה שלנו - כתב החיים שלנו.

דרך הוצאת ספר חיים יכול האדם המבוגר להתבונן בחייו, להעלות זכרונות ילדות, לצד חוויות נעורים ואתגרי הבגרות ולשזור אותם זה בזה. בספר משולבות תמונות הזיכרון הפנימיות לצד תמונות אמיתיות וביחד נוצרת יצירה חדשה המשקפת את מי שהננו.

ספר חיים הוא מתנה שאנו נותנים לעצמנו, לילדינו ולדורות הבאים. זוהי הזדמנות עבורנו להשאיר משהו מעצמנו, לספר את מה שעברנו, להגיד תודה ולציין את מה שהיה חשוב, משמעותי, בעל ערך בחיינו.