שבוע 3 – תפארת

יום 15 חסד בתפארת

את מוזמנת להלך נפש של חסד בתוך תפארת, של היפה והטוב במצבם הראשוני.

יש אמרה שהיופי נמצא בעין המתבוננת, שימי לב – העולם יפה.

יום 16 גבורה בתפארת

את מוזמנת להלך נפש של גבורה בתוך תפארת. לכל יופי יש סיבה ומטרה.

מה מתגלה מתוך הצבע?

יום 17 תפארת בתפארת

את מוזמנת להלך נפש של תפארת בתפארת, איך זה מרגיש לשלב קצת יותר פאר בחיים?

יום 18 נצח בתפארת

במעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, מ"נזכור לנצח" לתפארת מדינת ישראל

מי ישמור את זכרונותינו הטובים?

יום 19 הוד בתפארת

לכל דמות ראשית יש דמות הד, כזו שמחזקת אותה, חוזרת על דבריה ויוצרת תהודה

מה את רוצה להדהד?

יום 20 יסוד בתפארת

איך מתחברות הדמויות? מה הופך את החלקים השונים לסיפור אחד? מה קושר את חלקינו יחד?

יום 21 מלכות בתפארת

הנה מגיעה גם ספירת התפארת אל המלכות שבה. משלימה את מהלכה ומתיישבת בכיסא המפואר בגלימה רבת יופי.
מוזמנת לשתף את ממלכת התפארת שלך ולהזמין אותי להינות מיופיה