הנהר שלב א' – ליחיד

400

נהר החיים
סדנת ביוגרפיה וביודנסה שלב א'
18-9/8/2016
Ruth Rick (גרמניה) ונועה ברקת מזמינות לסדנת קיץ

לזהות, לחזק ולדייק את נתיב חייך

הסדנא משלבת ביודנסה ועבודה ביוגרפית
דרך העבודה הביוגרפית – אירועי החיים מקבלים משמעות מחודשת וכוחות חיים משתחררים וזורמים אלינו ואל העשייה שלנו בעולם.
הביודנסה—מבוססת על מסורות ריקוד וטקסים עתיקים. שפת הגוף מלאת חוכמה וכוחות חיים.

קטגוריה: