Revolution Slider Error: Slider with alias home1 not found.
Maybe you mean: 'noatanooa' or 'home2' or 'home3' or 'one-page' or 'classicslider1' or 'sdsdfsdf'

לכתוב טוב יותר כדי לחיות טוב יותר כדי לכתוב טוב יותר

סדנת הכתיבה מתוך החיים משכללת הן את מיומנויות התיעוד והכתיבה והן את מיומנות החיים.
* החיים מלאים סיפורים טובים - רק צריך לשים לב וללמוד לתפוס אותם במלים
* הסיפור הטוב - מלמד אותנו לשים לב למה שקורה בחיים וללמוד להעריך את חוכמתם ותבונתם.
* בסיפור הטוב - לדמויות יש מניע, יהיו סיבות לאירועים השונים ותגובות והסיפור יוביל לאן שהוא. תהיה לו מטרה ומשמעות.
* בחיים הטובים - נלמד להבין את המניעים, המטרות והמשמעות של האירועים ומה שאנחנו מכנים בלי סיבה "צירופי המקרים" - שהם דרכם החכמה של החיים לספר סיפור טוב.

ללמוד מתוך החיים

איך הלידה משפיעה על החיים? גילאי מפתח, ריתמוסים בחיים, חוק ההשתקפויות - איך הילדות משתקפת בחיינו הבוגרים, אירועי מפתח